บรรจุภัณฑ์ขวดสวยๆจาก Black Oil by Rony Schneider
Photos: Omer Messinger

Comments

Leave a Reply