บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจาก Jazz WineArt Director: Petja Montanez
Creative Director: Toni Tomašek
Designer: Lea Dežman
Copy: Petja Montanez, Blaž Žnidarec, Sara Kravanja
Project Manager: Sara Kravanja
Online animator: Robert Lupše

Comments

Leave a Reply