บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจาก Welcome Applauses
Agency: Not Perfect | Y&R Vilnius
Art Director: Viktorija Rumiancevaite
Designer: Lukas Misevicius
Project manager: Ieva Volbekiene

Comments

Leave a Reply