บรรจุภัณฑ์ถุงอาหารแมวน่ารักๆจาก GAYUNA by BoldCreative Director: Olmo Garcia, Oliver Montiel
Senior Designer: Iris Claramunt, Sergio Ortiz
Strategist & Copywriter: Hector Puig
Illustrator: Enrique Guillamon
via: thebold.design

Comments

Leave a Reply