บรรจุภัณฑ์กล่องอาหารสวยๆจาก Sandinha by 327 CREATIVE STUDIO

บรรจุภัณฑ์สวยๆจาก Ipswich Brewing Co.


Designed by James Utley, Keith Jernigan, Aubree Barnett, Zack Gulliani and Jordan Bell

บรรจุภัณฑ์กล่องไม้สวยๆจาก Holy Belle by Joyce Russell

บรรจุภัณฑ์กล่องไม้สวยๆจาก Holcim Agrocal by Studio Sonda

บรรจุภัณฑ์กล่องขนมเก๋ๆจาก Bonbonbon


Packaging Design: Zsofi Ujhelyi
Graphic Design: Dia Ghyczy
Photos and bonbons: Dorka Meleg

บรรจุภัณฑ์กล่องไม้สวยๆจาก Burt+Bumble Honey by David Mikush

บรรจุภัณฑ์กล่องใส่ไข่ไก่สวยๆจาก Organikshop by Fatma Kısa

บรรจุภัณฑ์กล่องไม้สวยๆจาก PUREE by Studioahamed

บรรจุภัณฑ์กล่องไม้สวยๆจาก Funky Business

บรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องประดับเก๋ๆจาก Adorn Milk by David Trubridge

« Previous PageNext Page »

Page 3 of 812345...Last »