บรรจุภัณฑ์กล่องอาหารเก๋ๆจาก DARDENIA by Pinar Akkurt

บรรจุภัณฑ์ถ้วยไอศกรีมเก๋ๆจาก Fiasco Gelato


via: fiascogelatoshop.com

บรรจุภัณฑ์ขวดแยมเก๋ๆจาก Bella Cucina


via: alvindiec.com

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก Somewhere Else


via: somewhere-else.info

บรรจุภัณฑ์ขวดโหลเก๋ๆจาก Tora Jam


via: tokyonominoichi.com

บรรจุภัณฑ์กล่องไม้เก๋ๆจาก Bonbonbon


Packaging design: Zsofi Ujhelyi
Graphic design: Dia Ghyczy
Photos and bonbons: Dorka Meleg

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษเก๋ๆจาก Pipersglass Ice Cream by Camilla Danielsson

บรรจุภัณฑ์ไอศกรีมเก๋ๆจาก PMS Icecream by Parker Jones

บรรจุภัณฑ์กล่องขนมสวยๆจาก Mixville by Galya Akhmetzyanova & Pavla Chuykina

บรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกเก๋ๆจาก DOTS by espluga+associates

Page 1 of 3212345102030...Last »