บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแสนสดใสน่ารักจากถุงเท้า Socko

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจากถุงเท้า Socko โดยการออกแบบของ Anat Erez Fellner โดยด้านหน้าของกล่องนั้นจะใช้รูปขาของเด็กซึ่งสวมถุงเท้าสีสันสดใสจาก Socko ส่วนด้านหลังก็จะแสดงให้เห็นถึงลวดลายของถุงเท้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ