บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจาก GROW WITH ME!


Designed by Cristina Castells, Maria Fernanda Peña, Andrea Ribera

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษเก๋ๆจาก Vive Gardening Kit by Shanti Shiue

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก Vive Gardening Kit by Shanti Shiue

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก Twig Terrariums’ DIY Kit


via: fab.com

บรรจุภัณฑ์กล่องไม้สวยๆจาก SUBSTANCE


via: blog.jessicacomingore.com

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษรักษ์โลกกับ Ketchup Presser


via: yankodesign.com

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ Urbio

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้สไตล์โมเดิร์น Urbio โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Christina Rotundo จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตัวกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์จะเน้นที่การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, มีความแข็งแรง และต้องเหมาะกับกระถางต้นไม้แต่และแบบด้วยครับ Read more

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งจากผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์พืช Janey

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งจากผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์พืช Janey จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Erin Mercurio และ Audrey Raudabaugh ครับ Read more

บรรจุภัณฑ์สุดสวยจาก Grow Your Own โดย Vicky Barlow

บรรจุภัณฑ์สุดสวยจาก Grow Your Own โดยการออกแบบของ Vicky Barlow ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ Yellow Pencil at the 2009 D&AD Student Awards ด้วยครับ Read more

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สวยโดดเด่นจากหลอดไฟ Ampoules Blanches

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสุดสวยของหลอดไฟ Ampoules Blanches โดยการออกแบบของ Melissa Pilon โดยเธอเลือกใช้กล่องกระดาษที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ตัวกล่องยังมีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากหลอดไฟทั่วๆไป Read more

Next Page »

Page 1 of 3123