บรรจุภัณฑ์กล่องใส่หลอดไฟเก๋ๆจาก Edison’s Café by Samuel Fleury


Read more

บรรจุภัณฑ์กล่องใส่หลอดไฟสวยๆจาก DMOD by talc Design Studio


Read more

บรรจุภัณฑ์หลอดไฟสวยๆจาก Dot To Dot To Light by Yuweiinuk Doe

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก CS Electric by Angelina Pischikova

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก Lumi by Pearlfisher

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก Egglow by Dastan Miraj

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษเก๋ๆจากหลอดไฟ Geniled evo


Designed by Evgeniy Pelin

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษเก๋ๆจาก Green Depot by Hyunseo Yoo

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก Bonalux


via: emuseum.ch

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษเก๋ๆจากหลอดไฟ Lemnis Lighting


via: celerydesign.com

Next Page »

Page 1 of 3123