บรรจุภัณฑ์กล่องใส่แผ่นเสียงสวยๆจาก Inside Out by Build


Read more

บรรจุภัณฑ์แผ่นเสียงเก๋ๆจาก Don’t Mess Around With Tim & Puma Mimi by Resort Studio


Read more

บรรจุภัณฑ์ซองกระดาษใส่แผ่นเสียงดีไซน์สุดสวยจาก Pinch and Pavel Ambiont

บรรจุภัณฑ์ซองกระดาษใส่แผ่นเสียงดีไซน์สุดสวยจาก Pinch and Pavel Ambiont โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Creasence จากประเทศสาธารณรัฐเชค ที่ดีไซน์ออกมาอย่างเรียบง่ายแต่ก็แฝงด้วยความโมเดิร์นครับ Read more